Vår Vision

Utan visioner och framtida mål står ett företag still, så självklart finns det visioner.  Hade jag fått drömma fritt hade jag önskat att det gick att odla i fossilfria växthus även på vintern här i Sverige. Men så ser inte verkligheten ut idag. Idag experimenterar jag mig fram med odlingar, vad som blommar tidigt på våren och vad som blommar långt in på hösten. Sen finns det vissa växter som faktiskt kan växa i vårat kalla land även på vintern. Min vision är att kunna odla och ta till vara på naturens resurser på ett hållbart sätt.  Våran natur är fantastiskt och har så mycket att erbjuda, men det går ju inte att blunda för att den håller på att ta lite stryk. Jag jobbar ständigt med att hitta nya material att jobba med , som nedbrytbar stickmassa. Uteslutning av plats osv. MLN FLOWERS är inte felfritt men jag vill försök göra det jag kan för att bidra till en bättre värld.

Det mest miljövänliga vore förstås att sluta importera blommor men så enkel är inte ekvationen. Många blomsterodlingar ligger i lågutvecklade länder där blomsterproduktionen är en av de största exportvarorna. Så att sluta köpa utländska blommor kommer inte hjälpa de här länderna att få en högre standard. Får de en högre standard kommer de kunna tänka mer på miljön i sin tur, osv vidare.
Från och med 2022 har jag beslutat att blommor som inhandlas från lågutvecklande länder endast ska köpas in från blomsterodlingar som är Fair Trade. 
Märkningen innebär att produkten är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Den garanterar att de människor som arbetar på blomsterodlingarna har bra rättigheter.
Jag har själv satt mig och kollat upp att de odlarna jag handlar ifrån hos min grossist bär Fair Trade märkningen.
För mig är även miljön viktigt därför handlar jag också enbart från företag som har MPS certifieringar som sätter krav på ett hållbart odlande. 

Grunden i mitt företagande är att vara självförsörjande på snittblommor så stor del av året som det är möjligt.