Frilansande Florist med inriktning på snittblommor, egen odlat och inredningsdetaljer

Vi jobbar i första hand med närodlat och egen odlat material med hänsyn till miljö och djur